ldk0097 – Trần Văn Toản

Công ty làm việc : Viettech Do Nha 

Ngày Vào Làm  : 14/07/2021 

Tiền thưởng từ việc giới thiệu bạn bè đi làm : 0đ 

Lương dự kiến của tháng 7 : 0đ 

Tiền ứng  : 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *