ldk0094 – Mã Văn thành

Công ty làm việc : Viettech Do Nha 

Ngày Vào Làm  : 12/07/2021 

Tiền thưởng từ việc giới thiệu bạn bè đi làm : 0đ 

Lương dự kiến của tháng 7 : 0đ 

Tiền ứng  : 500,000đ 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *