ldk00105 Nguyễn Thị Kim Ngân

Công ty làm việc :  Viettech

Ngày Vào Làm  : 22/07/2021

Tiền thưởng từ việc giới thiệu bạn bè đi làm : 0đ 

Lương dự kiến của tháng 7 : 0đ 

Tiền ứng  : 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *