LDK00015 – Phạm Ngọc Khánh Chi

Công ty làm việc : LENS

Ngày Vào Làm  : 04/12/2020

Tiền thưởng từ việc giới thiệu bạn bè đi làm ( tháng 7 ) : 12,200,000 đ 

Lương dự kiến của tháng 7 : 20,862,000 đ 

Tiền ứng  : 5,000,000đ 

Lịch sử ứng :

ngày 14/07/2021 ( ứng 3,000,000đ )

ngày 25/07/2021 ( ứng 2,000,000đ ck vietcombank Pham ngoc khanh chi )


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *